Komt er ook een sportmodel voor waterpolo, schoonspringen en synchroonzwemmen?

Antwoord: In 2020 wordt voor deze sporttakken het KNZB Sportmodel uitgewerkt. Tot die tijd worden de MeerjarenOpleidingsPlannen (MOP’s) gehanteerd.