Fase Z: Blijf actief

Doelgroep specifiek

Motivatie

Veel verenigings- en KNZB activiteiten richten zich, vanuit historisch perspectief, vooral op het presteren naar de top. Niet elke vereniging is geschikt voor dit perspectief (gebrek aan kader, faciliteiten, andere wensen van leden). De doelgroepen die afhaken of soms niet de vereniging binnenkomen vragen een ander sportproduct.

De KNZB ambieert voor de zwemsporten een breder, toekomstgericht aanbod dat past binnen de huidige sporttrends en diverse behoeften en zich richt op meerdere doel- en leeftijdsgroepen. Fase Z is bedoeld voor iedereen tussen de 10 en 110 jaar die niet (meer) willen gaan voor de (inter) nationale top. In grote lijnen zijn er 3 drijfveren waarom mensen in deze fase zwemmen:

 • (Wedstrijd)zwemmen, Waterpolo, Synchroonzwemmen en Schoonspringen op eigen niveau
 • Fit, gezond of actieve leefstijl (binding, beleving)
 • Trainer, jury, fans,

De KNZB en verenigingen moeten durven verbreden door een beter aanbod voor sporters op recreatief niveau en kijken naar nieuwe markten. Dit moet een aantrekkelijk en laagdrempelig aanbod zijn dat past bij de huidige generatie en waar mensen, in de diverse leeftijdsgroepen, zich door aangetrokken voelen.

Kenmerken

Verenigingen die programma’s bieden voor behoud, herintreders en nieuwe leden zijn duurzamer. Hoe beter de kwaliteiten en match tussen vraag en aanbod is hoe meer kans op nieuwe leden en hoe minder kans er is dat ze stoppen. Om te weten wat de vraag is, zal je in gesprek moeten gaan met de sporters om erachter te komen wat hun intrinsieke motivatie en beweegredenen was om lid te worden en lid te blijven van de vereniging, maar ook de waarom leden uitstromen. Het zal voor sporters eenvoudig moeten zijn om tussen de verschillende takken binnen de vereniging te kunnen sporten. Inventariseer de behoefte van de wijk of bedrijven uit de wijk en klopt het beeld dat mensen hebben van de vereniging met de werkelijkheid. Daarna is de kunst om jezelf te onderscheiden. Een manier om jezelf te onderscheiden is je te richten op de vraag van een bepaalde doelgroep en zorgen voor gezamenlijke binding binnen deze groep. De vereniging moet zorgen voor een krachtige clubidentiteit, nadenken vanuit alle denkrichtingen en aandacht voor brede en duurzame verbinding met mens, club en maatschappij.

Centraal in deze fase staat het motivatiemodel:

 • Verbinding: Sportvrienden en leeftijdsgenoten ontmoeten, ergens bij te horen, samen ergens naar toe werken.
 • Autonomie: Sporten heeft niet de hoogste prioriteit en daarom moet het aanbod zo flexibel mogelijk zijn met variatie en keuzevrijheid en aansluiten bij de wensen en behoeften van bestaande en nieuwe leden. Laat ze meedenken in aanbod, activiteiten, tijdstippen en kijk naar de mogelijkheden van flexibel abonnement.
 • Competentie: succesbeleving, eigen progressie, uitdagingen aangaan, doelen halen

Activiteit ideeën

Nieuwe leden en ledenbehoud

De wijze van werving verschilt uiteraard per leeftijdscategorie en kan variëren van kennismakingslessen via school tot oud-leden activiteiten om ze te verleiden weer te starten met de zwemactiviteiten.

In deze fase verdient vooral het behoud van jongeren speciale aandacht . Uit onderzoek blijkt dat op tienjarige leeftijd 80% van de Nederlandse kinderen wekelijks sport en zijn net zoveel kinderen aangesloten bij een sportvereniging. Als ze een paar jaar ouder zijn, stromen bij de meeste sporten veel jongeren uit. Het blijkt moeilijk te zijn om deze kinderen op latere leeftijd weer in beweging te krijgen. Om uitval te voorkomen en deze groep te binden en te behouden heeft de KNZB meegewerkt aan een Europees project. De resultaten van dit project en de tips, tricks en praktische tools voor verenigingen zijn te vinden op: www.keepyoungstersinvolved.eu.

Mogelijke samenwerkingen

Bij deze fase zijn allerlei samenwerkingen mogelijk. Denk o.a. aan:

 • Zwembadexploitant
 • Beheerder buitenwater
 • Andere sportaanbieders zoals fitness, bootcamp
 • Initiatieven voor flexibel sportaanbod zoals bijvoorbeeld One Fit.
 • Andere sportverenigingen
 • Onderwijs
 • Buitenschoolse opvang
 • Gemeente
 • Zorginstellingen
 • Buurtsportcoaches