Fase Z: Blijf actief

Trainers, officials, bestuur, fans

Stimuleer mensen om in een andere rol actief te blijven in de sport, bijvoorbeeld als trainer, jurylid of bestuurslid en maak een plan hoe je ze kunt binden en boeien. Een bestuur met passie en diversiteit aan leden kan verbindingen met de omgeving aangaan. Daarom zijn ook jeugdleden zijn belangrijk voor de volgende functies:

  • In beleid, bestuur of als trainer
  • Bij het ontwikkelen en invullen van activiteiten
  • Bij de organisatie en uitvoering van activiteiten

Als een sporter zich thuis voelt, zal hij minder snel stoppen en is hij meer bereid om iets voor de vereniging te betekenen. Voor een goede clubbinding heb je aandacht voor nevenactiviteiten en verbinding.

Vergeet niet om al je vrijwilligers te bedanken, verrassen en waarderen na afloop van een wedstrijd en/of 1 keer per jaar belonen met een presentje. Gebruik bijvoorbeeld 'de dag van de vrijwilliger' als haakje hiervoor.

Good practice: https://sportplezier.nl/content/2017/03/170302-waterpolo-blij-met-vrijwilligers