Fase 1: Bouw Fundament (minioren 1 en 2)

Fundamentele zwem- en beweegvaardigheden

Motivatie

Kinderen kiezen vaak een sport omdat vriendjes of vriendinnetjes dit hebben gekozen. Ook ouders, afstand en mond-tot- mond reclame zijn een grote trigger om voor een sport te kiezen. In deze fase moeten wij een laagdrempelig, aantrekkelijk, aanbod bieden waarin kinderen plezier beleven en kunnen ontwikkelen. In een stimulerende en veilige omgeving leggen kinderen de basis voor een leven lang plezier in zwemactiviteiten ongeacht latere ambities en perspectieven. De coach heeft een rolmodel, zijn didactische en interactievaardigheden zijn essentieel.

Kenmerken

Het accent ligt op plezier (FUN) beleven aan het bewegen in het water, watergevoel en de fundamentele zwem- en beweegvaardigheden ontwikkelen. Deze jonge kinderen hebben een enorme drang om te bewegen en te ontdekken en daarom moeten ze ruimte in trainingen en wedstrijden krijgen waarin ze impliciet kunnen ontdekken, nieuwsgierig zijn en de tijd krijgen om te experimenteren met fundamentele beweegvaardigheden zodat ze begrijpen hoe hun lichaam werkt. (zie hoofdstuk motorisch leren).

Door voor de zwemtraining ook oefeningen op de kant te doen en landtraining aan te bieden zal je programma veelzijdiger worden en zal de beweegervaring van de kinderen groter worden

Motorische achterstand

Een deel van deze generatie kinderen die bij de vereniging komt heeft een motorische achterstand en is minder fit waardoor de kans om door te groeien tot topsporter afneemt. Ook voor kinderen die niet voor de topsport zullen gaan is veelzijdig bewegen goed omdat dit minder kans geeft op blessures, het programma aantrekkelijker is en door verschillende uitdagingen kinderen langer geïnteresseerd blijven in de zwemsport. Om alle kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen zullen we een gevarieerd bewegingsaanbod moeten bieden.

Stimuleer de kinderen ook om op andere sporten te gaan en zoek in elk geval de verbinding en samenwerking met de andere takken van de zwemsport.

Kinderen met een beperking

Ook kinderen met een (motorische, auditieve, visuele, verstandelijke) beperking of gedragsproblematiek willen meer zelfvertrouwen door sport, binding, een gezonde leefstijl of de basis leggen voor een leven lang sportplezier met hun eigen ambitie. Sportdeelname van mensen met diverse beperkingen blijft achter bij die van mensen zonder beperking (Mulier instituut 2013)

Door gebrek aan kennis over hoe je kinderen met een beperking kunt integreren in je programma, te weinig draagkracht, te weinig stimulans, te weinig capaciteit, angst of omdat de gezwommen tijden maatstaf zijn om in een trainingsgroep te mogen zwemmen worden deze kinderen vaak niet opgenomen binnen een zwemvereniging. Het sportakkoord van 2018 zegt dat sporten en bewegen vanzelfsprekend zou moeten zijn, ongehinderd door leeftijd, lichamelijk of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Op basis van lokale vraag zullen we voldoende aanbod moeten bieden, eventueel door kennisdeling en samenwerking waardoor mensen met een beperking met gelijkgestemden in een aparte groep of geïntegreerd kunnen sporten.

Leeftijd

De chronologische leeftijdsrange van de sporters in deze fase is als volgt:

  meisjes jongens
Bouw FUNdament (minioren 1 & 2) 6 - 7 6 - 7
  -2/+2 jaar -2/+2 jaar

Belangrijk voor deze periode

 • Interesse en enthousiasme wekken door gevarieerde en uitdagende omgeving.
 • Kinderen zijn actie-georiënteerd. Focus op spel, behendigheid, variatie, samenwerken, duelspelen, team activiteiten en uitdaging.
 • Voor lange termijn trainbaarheid, lang plezier en sport specifieke ontwikkeling is het belangrijk om in deze fase de fundamentele beweegvaardigheden op de kant en in het water te oefenen voordat sport specifieke vaardigheden geoefend gaan worden.
 • Stimuleer de kinderen om veel te bewegen (5x per week minimaal 1 uur buiten spelen) en meerdere sporten te doen zodat ze plezier krijgen in bewegen en daardoor een goede basis leggen voor een leven lang met plezier sporten.
 • Zorg voor onbewuste trainingen. Dit betekent dat de trainingen niet te schools zijn, maar dat er ruimte is om zelf te voelen, creatief te zijn en te ontdekken.
 • Geen periodisering, maar een jaarplan waarin gestructureerde algemene trainingen en programma’s staan waar het gaat om plezier, ontdekken en ontwikkeling van vaardigheden.
 • Leer motorische vaardigheden aan vanuit onder andere de principes van motorisch leren.

Aantal fysieke activiteiten, inclusief andere sporten


  sportsessies zwemtrainingen duur van de trainingen landtraining andere sporten en schoolgym
minioren 1 2-3 2 45 minuten 2x 20 minuten ja
minioren 2 4-5 2 of 3 45-60 minuten 2x 20 minuten ja

In de vakanties kun je in plaats van een zwemtraining (levert extra badwater voor junioren en jeugd op) een uitdagend beweegcircuit in de gymzaal organiseren.

Accommodatie

Instructiebad of 25 meter bad (in de breedte kan ook)
Ruimte kunnen maken in het bad (lijnen eruit) voor verschillende trainingsvormen, oefenhoeken, beweegbanen of circuits
Startblokken
Rugslag vlaggen
Sportzaal of ruimte in het zwembad voor landtrainingen
Wifi voor ouders

Wedstrijd ideeën

Deze groep kinderen (en ouders) wil dicht bij huis leuke wedstrijden met hun vriendjes en wedstrijden die passen bij hun leeftijd en bewegingsdrang. Voor deze leeftijd moeten we geen officiële wedstrijden organiseren waarbij de focus op eindtijden ligt. Creëer voor minioren 1 en 2 ongeveer acht keer per jaar korte instapwedstrijden van maximaal 1.5 uur op de training of met een aantal verenigingen uit de omgeving om de kinderen op een aantrekkelijke, laagdrempelige manier kennis te laten maken met de zwemsport. De wedstrijden gaan om plezier, fair play, beleving, samen zijn, veelzijdig bewegen en samenwerken met het team en zijn gebaseerd op ontwikkelen en vaardigheden met leuke, speelse uitdagingen.

Tips en ideeën voor deze wedstrijden:

 • Swimfuncompetitie; een open takoverstijdende wedstrijd waar het niet gaat om gezwommen tijden, maar zwemplezier, beleving, snelheid en veelzijdige ontwikkeling met leeftijdsgenoten in een team. Het bad is verdeeld in 3 vakken en op het programma staan 3 verschillende zwemonderdelen die je met je team gaat doen. Onderdelen waar je aan zou kunnen denken: minipolo, survivalparcours, estafettes, teamuitdagingen, behendigheidspelen, zwemvaardigheden, spel of sprongvormen. Het programma is laagdrempelig, de kinderen zijn vaak aan de beurt en ieder heeft succeservaringen. Deze wedstrijd is ter kennismaking met de vereniging en met de zwemsport. Iedereen met een A-diploma kan meedoen en gaat met een aandenken naar huis gaat.
 • Clubkampioenschappen
 • Estafette parade waar alleen maar estafettes worden gezwommen.
 • Schoolzwemkampioenschappen (aantrekkelijk, veelzijdig aanbod dat past bij de leeftijd en deze generatie en veel accent op het teamgebeuren)

Door het niet-officieel karakter van deze wedstrijden zijn de voorwaarden om de wedstrijden te organiseren ook anders en is het laagdrempelig en voor ieder met een zwemdiploma toegankelijk. Een jury is niet nodig, wel wedstrijdbegeleiding. Probeer bij de wedstrijden ouders te betrekken, maar ook oudere zwemmers uit de vereniging werkt erg motiverend en zorgt voor binding en betrokkenheid binnen je vereniging.

Nieuwe leden en ledenbehoud

Hieronder een aantal tips voor nieuwe leden:

 • Profileer je aanbod voor kinderen die op zwemles zitten tijdens de zwemlessen. Als ze hun diploma’s hebben behaald hebben ze al een sport gekozen.
 • Zorg voor zichtbaarheid tijdens de zwemvierdaagse en geef clinics of organiseer een evenement waardoor je kan laten zien welk aanbod je hebt.
 • Organiseer schoolzwemkampioenschappen en geef voorbereidende clinics (samenwerken met scholen)
 • Doelgroep gerichte cursussen, activiteiten en clinics aanbieden (eventueel tijdens de winter of zomerstop van een andere sport)
 • Vriendjes en vriendinnetjes mogen gratis meedoen aan een training of open wedstrijd
 • Meedoen aan activiteiten door een strippenkaart in plaats van een abonnement.
 • Geef speciaal aandacht aan ouders van nieuwe jeugdleden. Klik hier voor tips.

Mogelijke samenwerkingen

 • Samenwerking met zwemlesaanbieders voor een goede doorstroom naar de zwemvereniging.
 • Samenwerking zoeken in programma en trainingsfaciliteiten met de andere takken van de vereniging voor een multidisciplinair aanbod.
 • Samenwerking met sportservices en buurtsportcoaches.
 • Samenwerking zoeken met andere verenigingen voor fundamentele beweegvaardigheden.
 • Samenwerking met een gehandicapte zwemvereniging - revalidatie centrum – speciaal onderwijs school voor sportparticipatie en inclusief sporten.
 • Samenwerking met het zwembad.
 • Samenwerken met een BSO; ook zij willen een goed aanbod en/of goede service verlenen naar de ouders.
 • Samenwerken voor uitvoering van het lokaalsportakkoord.