Fase 2: Leer trainen

Leerlijn leefstijl

In deze fase zie je verschil in leefstijl ontstaan en wat voor plek sport hierin krijgt. De meeste punten die hieronder genoemd zijn hebben betrekking op sporters die sport zien als lifestyle.

  • De sporter wordt gestimuleerd voor deelname aan meerdere sporten en een actieve leefstijl.
  • De sporter met ambitie gaat sport steeds leuker en belangrijker vinden, waardoor een bepaalde toewijding naar de sport zal groeien.
  • De sporter leert wat de relatie is tussen de geleverde inspanning en het resultaat.
  • De sporter ontwikkelt positieve aandacht naar zichzelf, anderen en de sport
  • De sporter leert welke factoren mogelijk invloed hebben op het kunnen beoefenen van de sport (voeding, vochtinname, nachtrust, rijping) en leert daarom gezonde voedingsgewoontes en 10-11 uur te slapen per nacht.
  • De sporter krijgt ruimte voor autonomie om zelfstandigheid en zelfvertrouwen op te bouwen.
  • De sporter is zelf verantwoordelijk voor zijn materiaal
  • De sporter is zelf verantwoordelijk om op tijd aanwezig te zijn.
  • Ouders en coach stimuleren het probleemoplossend vermogen.
  • Sporters leren dat tegenslag betekent dat je aan het leren bent.