Fase 2: Leer trainen

Leerlijn tactiek en wedstrijden

  • Leren omgaan met de gang van zaken tijdens wedstrijden en trainingen (regels, afspraken, veiligheid)
  • Introductie van de basis hoe je een race opbouwt - splittijden
  • Zorg voor wedstrijden gericht op het meten van vooruitgang in techniek en vaardigheden, aerobe capaciteit en snelheid op korte afstand.
  • De sporter leert omgaan met winst en verlies.
  • De sporter is zelfstandig, hij draagt zijn eigen tas, meldt zich bij de coach, kan zichzelf vlak voor eigen race opwarmen voor de start.
  • Durf ze te laten variëren en maak ze bewust van hun slag, snelheid en vaardigheden en de relatie tussen beleving van de wedstrijd, inzet, manier van zwemmen en de resultaten.