Fase 3: Train trainen (junioren)

Leerlijn dopingvrije sport

Sporters hebben een grote eigen verantwoordelijkheid op het gebied van anti-doping. Hieronder staan een aantal regels uit de doorlopende leerlijn dopingvrije sport: check zeker even: www.dopingautoriteit.nl

  • De sporter weet waarom doping verboden is en wat de risico’s zijn van dopinggebruik.
  • De sporter weet waar hij informatie kan vinden over dopingvrij sporten (fysieke voorlichting – talents only brochure – dopingwaaier app)
  • De sporter kent de Dopingautoriteit en WADA en weet wat deze organisaties doen.
  • De sporter weet dat er een lijst met verboden stoffen en methoden is (dopinglijst).
  • De sporter weet dat de dopinglijst jaarlijks per 1 januari kan wijzigen.
  • De sporter weet dat medicijnen op de dopinglijst kunnen staan.
  • De sporter weet dat hij medische dispenstatie moet aanvragen als zijn medicatie verboden middelen bevat.
  • De sporter weet waar hij informatie kan vinden over de procedure voor het aanvragen van een medische dispensatie.
  • De sporter weet dat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met doping.
  • De sporter weet van het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT)