Fase 3: Train trainen (junioren)

Leerlijn leefstijl

  • De sporter kent het belang van goede nachtrust en een regelmatig slaapritme.
  • De sporter kent het belang van een logboek.
  • De sporter toont de wil en discipline om keuzes te maken voor de sport in combinatie met school en sociale contacten. De coach ondersteunt hierin.
  • De eigen identiteit begint zich te ontwikkelen en jongeren hebben een sterke drang om ergens bij te horen.
  • De sporter kent het belang van het maken en hanteren van een goede planning, zodat de tijd die wordt gestoken in school, sport, familie en vrienden in balans is.
  • De sporter weet dat focus, inzet en gewoontes thuis en op de training de prestatie beïnvloeden.
  • De sporter leert te begrijpen wat voor een impact social media heeft (zowel positief als negatief)
  • De sporter heeft het vermogen om problemen te herkennen en dit bespreekbaar te maken met trainers, ouders, begeleiders en school
  • De coach en ouders stimuleren eigen verantwoordelijkheid.