Fase 3: Train trainen (junioren)

Leerlijn mentaal en prestatiegedrag

De focus ligt nog steeds op leren, toepassen, testen en verfijnen van fysieke, technische, tactische en mentale vaardigheden en daarbij hoe je dat toepast in de wedstrijd. Om atleten te helpen om goed om te gaan met fysieke en mentale uitdagingen in wedstrijden zal er in deze fase het mentaal trainingsprogramma worden uitgebreid. Je kunt technische, tactische en mentale vaardigheden ook combineren in een training. De sporters hebben in deze fase wel stimulans, sturing, steun en inspiratie nodig.

Uitgangspunten

 • Blijf accent houden op het ontwikkelen van een sportief team. Teamspirit is een belangrijke factor om tot een hoger niveau te komen.
 • De sporter leert zijn aandacht te richten en vast te houden als het moeilijk gaat of afleidingen zijn aandacht richten
 • De sporter leert om voor zichzelf op te komen en zijn grenzen aan te geven zelfvertrouwen
 • De sporter leert zijn doelstellingen te monitoren, evalueren en bijstellen
 • De sporter toont vertrouwen en zekerheid dat zijn plan gaat lukken
 • De sporter blijft rustig onder teleurstelling of tegenslag.
 • De sporter leert zelfstandig school en sport in te plannen/combineren en leert zelfstandig trainingen uit te voeren
 • De sporter weet dat je uiteindelijk zelfverantwoordelijk bent voor je doen en laten
 • De sporter vraag hulp aan anderen wanneer hij dat nodig heeft.
 • De sporter kan anderen in zijn omgeving vertellen hoe zij zich voelt. Grenzen stellen
 • De sporter laat zich niet beïnvloeden door negatief gedrag van teamgenoten
 • De sporter kan aangeven wat hem stress geeft en het lukt hem om controle te houden of te herwinnen in voor hem stressvolle situaties of onder druk

Voor de wedstrijd
Leer de sporters om tijdens wedstrijd en training verschillende soorten doelstellingen te maken (resultaat, prestatie en proces op meerdere niveaus (fysiek, technisch, tactisch, mentaal). Maak raceplannen en oefen verschillende races een aantal keren per seizoen.

Maak ook een aantal teamdoelstellingen.

Sporters maken kennis met routines en mentale voorbereidingsplannen.

Leer de sporters dat de betrokkenheid waarin je racet belangrijk is en dat je dat zelf kan regelen. De sporter moet nu minimaal 1 techniek weten om de spanning te reguleren en beginselen van aandachtstraining leren. Ze moeten leren om bezig te zijn in het proces, leven in het hier en nu en niet te focussen op het resultaat. Sporters worden zich bewust dat druk (eigen verwachtingen en verwachtingen van anderen) invloed kan hebben op je prestatie.

De sporter kan in zijn gedachten voor zich zien hoe hij de race gaat zwemmen.

Tijdens de wedstrijd
De sporter kent technieken om controle te houden over zijn gedachten (positief selftalk en inbeelden) en lichaam (ademhalingstechnieken, spieren ontspannen).

Benadruk en oefen positieve houding te vergroten voor een betere motivatie en zelfvertrouwen.

Leer de sporters om verschillende soorten focus in te zetten en vast te houden.

Leer de kinderen om terug te schakelen naar de goede focus als ze afgeleid zijn van hun taken.

Ontwikkel en implementeer strategieën hoe de sporters om kunnen gaan met druk, angst en stress.

Maak met de sporters een plan voor mentale voorbereiding en routines.

De sporter laat een open leerhouding zien en verfijnt zijn mentale vaardigheden.

De coach daagt de sporter uit en stimuleert om dingen anders te doen.

Na de wedstrijd
Nadenken en evalueren van de training en wedstrijd. Wat waren de sterke punten? Wat kun je nog verbeteren? Hoe was je inzet? Hoe was je focus?

Evalueer de teamspirit, het aanmoedigen en belangstelling tonen naar teamgenoten.

Geef feedforward op basis van technische ontwikkeling (denk op lange termijn, focus niet op resultaat) en evalueer op basis van je trainingen (welke aandachtspunten heb je aandacht aan besteed en wil je nu terugzien)

Wie let waarop:
Sporters: sta open voor mentale training en ontdek hoe dit je prestaties in de training en wedstrijd kan helpen. Oefen en maak gebruik van mentale vaardigheden voor kleine en grote uitdagingen.

Coaches: zet je doelen voor mentale training in je jaarplanning en benadruk tijdens training en wedstrijd de mentale vaardigheden.

Ouders: kijk net als je kinderen naar het proces en leg geen nadruk op prestaties en winnen/verliezen. Benoem de positieve dingen en blijf zijn grootste fan. Ondersteun je kind in plaats van de regie te nemen.