Fase 5: Train voor top (senioren)

Rol van de coach

  • Maakt gebruik van de beste hulpmiddelen en team voor maximale ontwikkeling en minimale blessures.
  • Zorgt ervoor dat de belasting niet te eenzijdig is en het lichaam de optimale flexibiliteit behoud.
  • De coach kan echt luisteren naar de sporter en heeft echt contact.
  • De coach laar de sporter reflecteren op eigen ontwikkeling en de prestatie en maakt doelen met de sporter.
  • De coach is leergierig, doet aan zelfreflectie, stelt zich kwetsbaar op, en hanteert een open en eerlijke communicatie.
  • De coach streeft naar excelleren, geen compromissen en excuses.
  • De coach neemt de leiding, inspireert, analyseert en verbindt het team around het team en spreekt hen aan op hun gedrag en verantwoordelijkheden.
  • De coach kan de eigen werkwijze aanpassen afhankelijk van de leerbehoeften van de omgeving en naar aanleiding van nieuwe informatie.
  • De coach blijft goed functioneren onder druk of weerstand.
  • De coach is in het bezit van KNZB-niveau 4, NOCNSF Topcoach5