Fase 5: Train voor top (senioren)

Rol van de ouders

  • Blijf enthousiast en een positieve supporter voor je kind. Moedig ze aan en geef je kind ruimte om met zijn coach goede plannen te maken en doelen te stellen.
  • Wees je bewust van de manier waarop je aanmoedigt en de mogelijke impact daarvan.