Voorwoord

Sport is belangrijk voor mensen. Behalve sportieve ontwikkeling heeft het een groot aandeel in de ontwikkeling van persoonlijke en sociale vaardigheden, het verrijkt op diverse terreinen, inspireert, maakt ons trots, is gezond voor alle leeftijden en heeft een enorm aandeel in de verbinding tussen de mensen.

De KNZB heeft de afgelopen jaren gewerkt met het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen en op deze manier inzicht gegeven in de opleidingsweg van minioren naar topniveau bij senioren.

De maatschappij en technologie zijn in een razendsnel tempo verandert en de KNZB wil samen met haar verenigingen hier in mee gaan. Naast het opleidingsplan wil zij een ruimer aanbod in zwemactiviteiten voor andere drijfveren en andere manieren om te sporten en sport te beleven promoten. We zullen daarom onze dienstverlening en programma’s moeten herzien en experimenteren met vernieuwingen in ons aanbod.

Vanaf 2019 gaat de KNZB werken met het sportmodel. In dit model staat aanbod voor de verschillende perspectieven van onze zwemliefhebbers centraal. Het houdt rekening met huidige sporttrends zodat de zweminfrastructuur toekomstbestendig is en voldoet aan de behoefte en verwachtingen van competitieve en recreatieve sporter.

Het aanbod bij verenigingen voor kinderen tot en met 10 jaar is universeel ongeacht het ambitieniveau. Verenigingen moeten een goed beweegbasis bieden waarin het draait om plezier, ontwikkeling (fysiek, mentaal, sociaal) en samen sport beleven. Het moet laagdrempelig zijn en passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de sporter

Een sporter zal vanaf 11 jaar een route moeten kunnen doorlopen dat past binnen het ambitieniveau en de drijfveren van de sporter.

De sporters met ambitie (ook de ambitieuze sporter met beperking) gaan steeds meer trainen en wedstrijden zwemmen die passen binnen de lange termijnvisie zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen tijdens hun reis naar het podium. We stimuleren holistisch coachen en zullen veel informatie voor deze structuur uit het LTAD-model halen.

Sporters met andere ambities en drijfveren verwachten een passend programma en aanbod waarin ze een leven lang actief kunnen blijven en plezier beleven in de zwemsport. Als we professioneel, servicegericht en ondernemend zijn en bovendien out-of-the-box durven denken ontstaan hiervoor heel veel mogelijkheden.

Met het sportmodel zet de KNZB de sporter centraal, staat ze open voor samenwerkingen en een goede structuur en zal ze drie doelstellingen nastreven die passen binnen de perspectieven waarom mensen lid willen worden en blijven van een vereniging:

  1. Samen met de verenigingen een goede basis creëren waarin minioren een passend aanbod krijgen waar ze plezier beleven en wat zorgt voor een goed fundament (breed bewegingsaanbod) waar vanuit ze verder en specifieker kunnen ontwikkelen op elk ambitie.
  2. De KNZB helpt bij het faciliteren van goede structuur, aanbod en samenwerkingen waardoor junioren en jeugdzwemmers met ambitie toegang hebben tot de beste voorzieningen en opleidingsprogramma en hun talent kunnen ontwikkelen naar excellent niveau voor het mondiale podium.
  3. Verenigingen stimuleren om ondernemender te worden en gaan voor een goed sporttechnisch beleid voor jong en oud, met of zonder beperking zodat iedereen op elke leeftijd met zijn eigen drijfveren en ambitie actief kan blijven en genieten van de zwemsport