Handboek Ready2race wedstrijden

Inleiding

De Ready2Race is geschikte en toegankelijke kennismaking met het zwemmen van wedstrijden. Wij hebben als deelnemers kinderen van 7 tot 10 jaar voor ogen, maar afwijkingen naar jonger of ouder zijn zeker mogelijk. De zwemmers kunnen op een laagdrempelige manier kennismaken met wedstrijdzwemmen en hun eigen vaardigheden laten zien.

De wedstrijden hebben een speels karakter waarbij het draait om plezier en jezelf uitdagen. Er is geen officiële jury nodig, geen startvergunning en geen wedstrijdaanvraag. De KNZB ziet Ready2Race als een trainingsactiviteit. De wedstrijd wordt geleid door een wedstrijdleider met behulp van meerdere baanbegeleiders. Verenigingen kunnen ervoor kiezen om de wedstrijd zelf te organiseren of samen met een andere vereniging uit de omgeving. Belangrijke onderdelen uit de trainingen zijn onderdeel van de Ready2Race wedstrijd.

We richten ons niet op de eindtijd van een gezwommen race. We laten kinderen ervaringen opdoen waarin het gaat om vaardigheden, behendigheid, coördinatieve vermogens, en kort snelheid. Plezier en succesbeleving komt tot stand door eigen ontwikkeling in kaart te brengen, estafettes en samenwerkingsvormen in plaats van eindtijden vergelijken met een ander.

We wensen organisatororen van Ready2Race ontzettend veel plezier toe bij de organisatie van de wedstrijden. De eerst kennismaking met wedstrijdzwemmen is goud waard!

Doelstelling en kenmerken Ready2Race

Wat willen we bereiken met Ready2Race wedstrijden? Onze doelstelling is om zoveel mogelijk kinderen bij alle verenigingen in Nederland op een plezierige, kindvriendelijke en uitdagende manier kennis te laten maken met wedstrijdzwemmen. De onderstaande tien belangrijkste kenmerken van het Ready2Race concept moeten hiervoor zorgdragen.

 1. Het programma is laagdrempelig en toegankelijk voor kinderen tot ongeveer 10 jaar.
 2. De KNZB ziet Ready2Race als een trainingsactiviteit van één of meerdere verenigingen. Daarom hoeft de wedstrijd niet aangevraagd te worden en zijn er geen kosten aan verbonden.
 3. In de organisatie zijn geen officiële KNZB-juryleden nodig. Ouders en verzorgers kunnen een actieve rol spelen en zodoende kennismaken met het jureren van wedstrijden.
 4. Het programma bevat alle vaardigheden die kinderen op een “echte” wedstrijd moeten beheersen en is daarmee een goede voorloper op het KNZB-minioren circuit.
 5. De wedstrijd kent alleen maar winnaars. Iedereen krijgt een certificaat met de behaalde scores.
 6. De wedstrijd richt zich op individuele ontwikkeling van het kind in plaats van vergelijken met andere kinderen.
 7. De wedstrijden duren kort, worden vlot georganiseerd op tijdstippen die passen bij de doelgroep en vinden dicht bij huis plaats.
 8. De kinderen zwemmen korte afstanden waarin ze leren om op ritme te zwemmen en lef durven tonen.
 9. Er zijn veel onderdelen waardoor voor de kinderen de wachttijden beperkt zijn.
 10. Elke wedstrijd heeft ruimte voor onderdelen samen met teamgenoten.

De Ready2Race wedstrijden zijn goed te gebruiken als afsluiting van een techniekblok. Gedurende een aantal trainingsweken staat een slag centraal en de vaardigheden van de wedstrijd richten zich op die slag. Alle slagen komen minimaal 1x per jaar aan bod

Organisatie

De organisatie van een Ready2Race wedstrijd is eenvoudig. Onderstaand beschrijven we alle taken en werkzaamheden.

Bepalingen

Onderstaande bepalingen adviseren wij te gebruiken bij de Ready2race wedstrijden.

 • Het zwemreglement van de KNZB wordt als leidraad gebruikt. De kinderen proberen volgens de reglementen de zwemonderdelen af te leggen. Bij fouten wordt er niet gediskwalificeerd.
 • Als een kind veel tijdvoordeel uit een fout behaalt dan kan het kind wel gevraagd worden een onderdeel opnieuw te doen.
 • De starter bepaalt bij een valse start of er een herstart nodig is of dat de race gewoon doorgaat.
 • Als een kind een slag foutief heeft uitgevoerd, niet goed heeft gefinisht of een fout heeft gemaakt bij het keerpunt zal dit uitgelegd worden door de eigen trainer hoe het de volgende keer beter kan.

Aandachtspunten

 • Jongens en meisjes zwemmen tegen elkaar. Leeftijden morgen door elkaar heen zwemmen.
 • De wedstrijdleider en de eigen trainer kijken bij kinderen met een fysieke, visuele of verstandelijke handicap hoe het programma aangepast moet worden.
 • Als je het voor de eerste keert organiseert is het handig om een oudere zwemmer erbij te hebben die alles voor kan doen. Hoe beter de kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en tot waar ze door moeten zwemmen, hoe vlotter de organisatie.
 • Bij genoeg baanbegeleiders leent het programma zich er goed voor om programma’s tegelijkertijd te laten draaien. Bijvoorbeeld programma 1 aan de startblokzijde en programma 3 tegelijkertijd aan het de keerpuntzijde.
 • Bij genoeg baanbegeleiders kunnen series vlak na elkaar starten in plaats van serie voor serie.

Uitwerking programma

Inzwemmen: 15 minuten
Voorafgaand aan de wedstrijd is er gelegenheid om in te zwemmen. De trainers zien erop toe dat dit veilig verloopt. Je kunt er ook voor kiezen om dit deels te begeleiden met een aantal gezamenlijke opdrachten.

Per Ready2Race wedstrijd staat één slag centraal. Onze ervaring is dat de volgende volgorde van slagen een goede is:

 1. rugcrawl
 2. schoolslag
 3. borstcrawl
 4. vlinderslag

Alle onderdelen worden op deze slagen afgestemd. Bij de verschillende onderdelen kunnen de kinderen punten scoren. Als je deze punten van onderdeel 1 tot en met 5 bij elkaar optelt kunnen ze een gouden, zilveren of bronzen score halen.

Goud: 270 punten
Zilver: 300 punten
Brons: 330 punten

Extra optie: Er is een mogelijkheid om extra niveaus toe te voegen aan het programma gericht op de ontwikkeling van de 200 meter wisselslag. Zij doen onderdeel 2b, 5b en 6b en 7 en kunnen voor onderdeel 7 de 200m wisselslag diploma halen.

Meedoen als Niveau 1 is behaald: 100 wisselslag onder de 2.15 en 50 bc benen onder de 1.20)
Niveau 2: 200 wissel onder de 4.15 en 50 eigen keus benen onder de 1.10
Niveau 3: 200 wissel onder de 4.03, alle keerpunten correct uitgevoerd en 50 meter bc benen onder de 1.00.
Niveau 2 en 3 staan gelijk aan de blauwe en witte cirkel van het wisselslag diploma.

Nr.

Onderdeel en materialen

Omschrijving van de test

Taken van de baanbegeleider(s)

Score

1.

Startduik en stroomlijn

Materiaal:

 • Pilon op 10 meter van de startzijde
 • Stopwatch
 • Fluit

Officiële startprocedure en daarna onder water of aan oppervlak doorglijden in stroomlijnhouding tot 10 meter.

 • Bij een valse start opnieuw doen.
 • Als de deelnemer stil komt te liggen mag er vervolgd worden met bc.benen.
 • Start de zwemmer volgens echte startprocedure
 • Registreer de tijd van startsignaal tot 10 meter.
 • De voorkant van het hoofd is het meetpunt op 10 meter.

Tijd x 4

2

niveau 1

Benen snelheid

De deelnemer zwemt 25 meter benen zo snel mogelijk.

 • De start is vanuit het water; voeten tegen muur en tenminste 1 hand aan de beugel van startblok.
 • De start is met ‘op uw plaatsen’ en vervolgens fluitsignaal.
 • Rugcrawlbenen is zonder zwemplank en de andere slagen is met een zwemplank.
 • Registreer de tijd van startsignaal tot aantik (met plankje tegen muur)

Optie:

 • Laat tijdens deze races een spannend muziekje horen.

Tijd x 2

2b

niveau 2 en 3

Benen snelheid

Zie omschrijving van niveau 1

 • Controleer of bij keerpunt met plank de muur aangeraakt wordt.
 

3.

Onderwater vlinder benen snelheid

De kinderen zetten onder water af en zwemmen 10m vlinder benen zonder plankje

(Stimuleer om het zo ver mogelijk onder water te doen en in elk geval de 10 meter te halen.

1 baan begeleider:

Begeleider 1:

Klok de tijd van voeten los tot hoofd op de 10meter lijn is.

Geklokte tijd x 4

4.

Keerpunt snelheid

De kinderen maken een keerpunt.

Ze starten 5 meter voor de muur en zwemmen door tot 5 meter na de muur.

De kinderen liggen ongeveer 10 meter voor de muur klaar en starten na signaal van de starter. Dit om alvast op tempo te zijn.

1 begeleider

Begeleider 1:

Klok: hoofd onder vlag is begintijd en als het hoofd terugweg onder de vlaggen doorgaat is de eindtijd.

Als het mislukt, mag je nog een keer.

Geklokte tijd x4

5.

Efficiënt zwemmen

Ieder zwem 3* 25m hele slag

met een officiële startprocedure.

Na elke 25 meter is er minimaal 2 minuten rust.

Vertel de kinderen na een serie hun tijd en aantal slagen en laat ze meedenken hoe ze de volgende serie willen zwemmen om totaal tijd lager te krijgen.

2 baanbegeleiders:

Begeleider 1:

Klok de tijd van startsignaal tot finish.

Begeleider 2:

Tel het aantal slagen die de sporter nodig had over de baan.

Tijd + aantal slagen

(Laagste totaal score telt voor de punten)

5b

Niveau 2 en niveau 3

Efficiënt zwemen

Ieder zwemt 3*50 hele slag met startprocedure.

Na elke 50 meter is er minimaal 5 minuten rust

Tijd + aantal slagen heen weg+ terug weg

Tijd + aantal slagen

6

Klaar om te racen?

100m wisselslag met officiële startprocedure

Sporter maakt goede keerpunten en na elke afzet goede stroomlijn onder water

1 starter

1 baan begeleider

Begeleider 1

Klok de tijd van startsignaal tot finish.

 

6b

Niveau 2 en 3

Wie durft?

1x 200m wisselslag

Tijd noteren in het wisselslagdiploma

1.De 200 wisselslag als voorloper op het miniorencircuit. (als de vlinderslag nog niet goed beheerst wordt, mag het ook met 1 arm)

 

7

Team Uitdaging

Uitdagende/ Ludieke Estafette

Voorbeelden:

 1. Hoeveel meter zwemt jouw team in een 10 minuten estafette race? (2 zwemteams in 1 baan – wissel per 50 meter)
 2. Hoeveel meter rugcrawl of schoolslag of borstcrawl kun je in 5 minuten zwemmen?
  Begin met een officiële startprocedure- zwem met meerdere in een baan.
 3. Teamrace.
  Zwem met 4 personen als een trein achter elkaar.
  Als je in een trein zwemt, zwem je aan elkaars voeten.
  Persoon 1 zwemt 25 meter en stopt – persoons 2 ligt voorop en zwemt 50meter en stopt – persoon 3 ligt voorop en zwemt 75meter – en dan persoon 4 die nog 100meter zwemt. Wie komt als eerste aan?
 4. Estafette met zoomers
  Extra optie: elke sporter krijgt een andere opdracht; slag of afstand of vervoert een voorwerp.
 5. Hinderniszwemmen of behendigheidsbaan in estafette vorm (elke baan onder een mat doorzwemmen of erover heen klimmen/bodemsprongen/ achteruitzwemmen) of met een voorwerp in je handen
 6. Estafette met teams aan beide kanten van het bad en “een boei” of een lijn in het midden van het bad waar ze omheen moeten en dan weer terugzwemmen naar hun eigen kant.
 7. Reactiespel: allen klaarliggen onder de vlaggen en op commando een opdracht doen: voorbeeld: zwem max tot het midden van de baan en maak daar een keerpunt (1x fluit = zwem bc, 2x fluiten = zwem ss, 3x fluiten= zwem rc, 4x fluiten = zwem vl met 1 arm of vlinder benen.

Downloads

Scorekaart/verzamellijst
Certificaat Ready2race
Certificaat 200m wisselslag